MADDE 1- SÖZLESMENIN TARAFLARI
SATICI: VEGGIEBOX YEREL TARIM ÖMER BESİM ÇOBANOĞLU
ADRES: Yeni Mah. Seher Sok. No:3 Yenipazar / Aydın
TELEFON: 0 256 – 361 38 94

Web Adresi: “www.sebzekutusu.com”
E-posta: info@sebzekutusu.com

ALICI / MÜŞTERİ:

Adresi:
Telefon:
E-posta:
Alıcı  olarak www.sebzekutusu.com  alışveriş sitesine üye olan kişinin Üye olurken kullanılan
adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
 
MADDE 2- SÖZLESMENİN KONUSU:
İşbu  sözleşmenin konusu, Alıcının, Satıcıya ait “sebzekutusu.com” web sitesinden elektronik
ortamda sipariş verdiği, sebzekutusu.com sitesinde belirtilen niteliklere sahip  ve yine sitede
belirtilen fiyatlandırmaya göre satışı yapılan mal/ürün ‘ün satış ve teslim şartlarının ve 4077

sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı: satışa konu malların;
 Temel nitelikleri,
 Satış fiyatı,
 Ödeme şekli,
 Teslimat koşulları vs.
 Satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler
 Ve cayma hakkı
konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve
sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
“sebzekutusu.com” sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu
sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ:
İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte  geçerlik kazanır.

MADDE 4-MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:
Mal, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adrese ve/veya kişiye teslim edilecektir.
-Teslimat; stokların müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra en
kısa sürede alıcı adresine/belirttiği teslim adresine, satıcının belirlediği kargo şirketi ile
 gönderilmek sureti ile yapılır.
-Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
Satıcı mal/ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,
durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini
kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar
10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:
Teslimat masrafları/nakliye giderleri  Alıcıya aittir.
Alıcı, sözleşme konusu mal/ürünü teslim almadan önce;

 Muayene edecek ezik, kirik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/ürünü kargo
şirketinden teslim almayacaktır.
 Teslim alınan Mal/ürünün hasarsız ve sağlam olduğunun kabul edildiği anlamına gelir.
 Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir.
Mal/ürünün tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan
bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili
banka veya finans kuruluşunun mal/ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı
mal/ürünün bedelini tazmin etmekle yükümlüdür.

Satıcı, sözleşme konusu mal/ürün/ürünlerin;
 Mal/ürünlerin siparişinden itibaren (Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin
verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin
(EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır) en geç 7 (yedi) işgünü içinde
mal/ürünü teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 3 (üç) günlük süre uzatım
hakkını saklı tutar.
 Sağlam, eksiksiz, siparişte ve web sitesinde belirtilen niteliklere uygun ve son
kullanma tarihleri ve var ise ürün özelliklerini açıklayan bilgi  ile teslim edilmesinden
sorumludur.
 Sözleşme konusu mal/ürün, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim
edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
 Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle Sözleşme konusu Ürün/hizmetin
tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Tüketici’yi bilgilendirerek onayını almak
sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme
konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. 
 Satıcı, alıcının sipariş ettiği  mal/ürünün tesliminin ifasının imkânsızlaştığını
düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa
belgeler bu bildirim ile birlikte 10 gün  içinde iade edilir.
 Teslim edilen ürünün bozuk olması halinde teslimat ve iade giderleri satıcı tarafından
karşılanacaktır.
 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler siteden alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının
sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını
yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/ürün  ÖZELLİKLERİ:
Mal Cinsi ve türü, Miktarı, Markası, ağırlığı, esaslı nitelikleri, rengi ve Tüm Vergiler Dahil
Satış Bedeli ” sebzekutusu.com” adlı web sitesindeki mal tanıtım sayfasında ve ön
bilgilendirme formunda yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan
faturada belirtildiği gibidir.
Alıcı mal/ürünler  hakkındaki ürünün esaslı niteliklerine ve özelliklerine dair tüm bilgilere
sahip olduğunu, satın almaya ilişkin onayı verdiğini, ön bilgilendirme formunu okuyup
içeriğini anladığını  kabul ve beyan eder.
MADDE 9 – MAL/ÜRÜNÜN FİYATI:

Mal/ürünün peşin fiyatı internet sayfasında gösterilmiş olup sipariş sonu ürün ile birlikte
müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.
Faturanın düzenlendiği isim/unvan ile sözleşmeyi onaylayanın isim/ünvanı aynı olmak
zorundadır.
Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Buna
istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet
sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından
sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı, satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 
MADDE 10- ÖDEME PLANI:
Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı alıcı tarafından onaylandıktan sonra,
ilgili banka kartının pos’u üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce
müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
Kredi kartı (Visa, MasterCard, vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş
tarihinden itibaren üç gün içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme
alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı
ya da havalenin ya da (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi
ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri
kabul edilmez.
İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş
imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini
yapabilir.
Alıcının, kapıda ödeme şeklini seçmesi halinde, kargo şirketi elemanına nakit veya kredi kartı
ile ödeme yapabilir. Bu durumda siparişini verdiği kargo kendisine teslim edilir
MADDE 11- CAYMA HAKKI:
Alıcı sözleşme konusu mal/ürünün;
 Mal/ürünün, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve “sebzekutusu.com” web
sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin kargoda  hasar
görmesi halinde veya son kullanım tarihinin geçmiş olması halinde cayma hakkına
sahiptir. Bu cayma hakkını ürünün kendisine tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde
kullanabilir.
 Cayma hakkının kullanılması için ayni süre içinde Satıcıya e-posta ile bildirimde
bulunulması
 Cayma Hakkının  kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/ürüne
ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.
Cayma hakkına ilişkin ihbarın, satıcıya  ulaşmasını takip eden 10 gün içinde mal/ürün
bedelini gösteren Alıcı faturasının da satıcıya iade edilmiş olması şartı ile, mal/ürün bedeli
Alıcıya iade edilir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya bedel iadesi yapılmaz.
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/ürün en geç  üç gün içerisinde satıcıya, teslimat ve
kargo bedeli satıcı tarafından karşılanmak üzere gönderilmesi gereklidir.

MADDE 12- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı
 ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 13- YETKİLİ MAHKEME: İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Yasal
olarak belirlenen değere  kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda
Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk
Mahkemeleri görevlidir.


SATICI : sebzekutusu.com